Obowiązki pracodawcy Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do tego, by wszystkim swoim pracownikom dostarczał środki ochrony indywidualnej, które będą zabezpieczać pracownika przed działaniem niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia czynników, które występować mogą w miejscu...

Ogromny odsetek osób zatrudnionych w różnych zawodach boryka się z problemami wad wzroku. Co w więcej, z roku na rok rośnie liczba pracowników, u których pogarszający się wzrok jest wynikiem warunków panujących w miejscu pracy. Odrębną grupę stanowią ludzie, u których problemy ze...