17 lutego 2016 Udostępnij

Refundacja okularów przez pracodawcę

refundacja okularów - obowiązki pracodawcyObowiązki pracodawcy

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do tego, by wszystkim swoim pracownikom dostarczał środki ochrony indywidualnej, które będą zabezpieczać pracownika przed działaniem niebezpiecznych oraz szkodliwych dla zdrowia czynników, które występować mogą w miejscu pracy. Powinien także informować go o tym, jak te środki trzeba wykorzystywać. Wszystko opiera się na obowiązujących przepisach, które będą nakazywały ministrowi pracy i polityki socjalnej przygotowanie odpowiednich rozporządzeń określających dokładnie jak wyglądają poszczególne gałęzie pracy, które wymagają zastosowania szczególnych środków bezpieczeństwa dla pracowników.

kodeks pracy a refundacja okularówW drodze porozumienia z tym ministrem oraz ministrem zdrowia ma dojść do wypracowania konkretnych zasad funkcjonowania na stanowiskach pracy, na których pracownik musi działać przy monitorze ekranowym. Obecnie pracodawca na podstawie przygotowanego rozporządzenia będzie zobowiązany do tego, by pracownikom zapewnić odpowiednią opiekę zdrowotną o profilaktycznym charakterze dokładnie na podstawie obowiązujących odrębnych przepisów.

Zgodnie z obowiązującymi normami to właśnie pracodawca zobowiązany jest do tego, by dawać zatrudnionemu okulary korygujące wzrok zgodnie z tym, jakie zalecenia przygotował lekarz. Jeśli przeprowadzone były badania i w ramach tych badan okazało się, że takie okulary są potrzebne do ich przygotowania zobowiązany jest pracodawca.

Kogo obejmuje refundacja okularów?

Refundacja okularów będzie przygotowana z myślą o tych pracownikach, którzy użytkują w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Oznacza to oczywiście, że dana osoba, pracownik, będzie musiał używać takiego monitora przez przynajmniej cztery godzinny dziennie w momencie, gdy dobowy wymiar czasu pracy to 8godzin. Jeśli ktoś pracuje przez cztery godziny na pół etatu to może to być dość zaskakujące, ale również musi pracować przez cztery godziny przy komputerze, by otrzymać refundacje okularów.

Tutaj wypowiedział się w tej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny z Poznania, który zauważa, że podstawą do wypracowania takiej refundacji nie będzie czas wymiaru pracy przy komputerze w stosunku do całego wymiaru czasu pracy, ale najważniejsze będzie wzięcie pod uwagę tego jaki faktycznie czas pracy przy komputerze ma dana osoba. Według przyjętej interpretacji nie będzie miało znaczenie to, że przekroczona będzie połowa dobowego czasu pracy w każdym dniu. Chodzi o to, by nie stosować rozwiązań, które mogłyby prowadzić do obejścia prawa.

Warto zaznaczyć, że na podstawie przepisów kodeksu pracy pracownikiem jest osoba, która będzie zatrudniona na podstawie umowy o prace, powołania, wyboru, mianowania albo spółdzielczej umowy o pracę. Rozporządzenie wprowadza jednak zasady, w ramach których refundacja może obejmować również studentów oraz praktykantów. Istotne będzie również to, że taka refundacja nie będzie przysługiwać osobie, która zatrudniona będzie na podstawie umowy cywilnoprawnej a więc na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Obowiązujące przepisy nie kwalifikują takiej osoby jako pracownika.

Trzeba dodatkowo zaznaczyć, że student, który będzie wykonywał pracę na podstawie takich umów nie będzie również traktowany jako student czy praktykant, ale właśnie jako zleceniobiorca czy wykonujący dzieło, dlatego taka osoba również nie będzie mogła skorzystać z prawa do refundacji okularów. W przypadku gdy będzie to zatrudnienie w oparciu o umowę o praktyki lub też umowę o staż sytuacja będzie inna i takie uprawnienie do refundacji rzeczywiście się pojawi.

Zasady refundacji okularów przez pracodawcę

Zasady refundacji okularów przez pracodawcęJeśli chce się otrzymać refundacje okularów osoba musi poddać się badaniom okulistycznym, które będą wykonane w ramach opieki profilaktycznej. Takie badania i ich wyniki muszą wykazać, że u danej osoby istnieje rzeczywiście potrzeba stosowania okularów korygujących wzrok. Następnie na podstawie takich wyników badań wydawane jest zaświadczenie, w którym stwierdza się zalecenie stosowania okularów korygujących wzrok. Nie ma tutaj znaczenia czy wzrok się pogarsza przez pracę przy monitorze. Dopiero takie zaświadczenie pozwoli udać się do pracodawcy z wnioskiem o refundacje. Nie ma tutaj żadnych przepisów, które określą dokładnie, jaka będzie kwota refundacji, którą musi pokryć pracodawca. Przyjmuje się jednak, że wszystko musi pozwolić na pokrycie kosztów związanych z robocizną oraz przygotowaniem szkieł, które zostały zlecone nam przez lekarza.

Jeśli chodzi o ceny opraw to są one zróżnicowane i dlatego chodzi o to, by nie było sytuacji, w której pracownik wybiera oprawy niewspółmiernie drogie w stosunku do szkieł. Dokładnie określne kwoty refundacji mogą być przygotowane przez pracodawcę w odpowiednim regulaminie zakładu pracy.

Nie tylko okulary

Dodatkowo można jeszcze zaznaczyć, że według przepisów Ministerstwa Finansów można obecnie w taki sam sposób jak okulary potraktować również soczewki kontaktowe, które spełniają takie same zadania, dlatego również istnieje możliwość refundacji takich właśnie szkieł kontaktowych.

Wacław Koczorowski

dyplomowany mistrz optyki - przedstawiciel już 3. pokolenia rodu w tym zawodzie